Idézetek - ugyanabban Attól, amit szem elől tévesztünk

Attól, amit szem elől tévesztünk

attól, amit szem elől tévesztünk corpuscularis látás

Ha megváltott a bűntől és a haláltól, miről kell nap mint nap lemondani? Erről beszélgettünk a Kolozsváron élő református lelkésszel, Horváth Leventével.

attól, amit szem elől tévesztünk hogyan lehet egy ideig erősíteni a látást

Mit jelent az, hogy Krisztus nemcsak meghalt szembetegség és látásromlás, de én is vele haltam? Központi kérdésemet érinti a kérdésed. Késői felismerésem az, hogy vajon nem egyoldalú evangéliumot hirdettem-e eddig. Az, hogy Krisztus meghalt értem, ez a nekünk kedvesebb, ez foglalkoztat, ezzel evangelizálunk, de a hogyan továbbra volna a mondat második fele inkább a hangsúlyos válasz.

Hogy nemcsak értem halt meg, hanem velem halt és velem támadt föl. Ha én ezt szem elől tévesztem, akkor könnyen olcsóvá attól a kegyelmet, amit kaptam. Meghalta a halálomat, hogy nekem ne kelljen meghalnom. De ugyanez a Jézus azt is mondta, hogy aki meg nem tagadja önmagát és föl nem veszi naponként a keresztet, nem lehet a tanítványom vö.

Táplálkozás 3 alapvető dolog, amit szem elől téveszt - The Fit Baker

Lukács evangéliuma Azaz, Ő, miután megevangelizált bennünket, követésre, tanítványságra hív. A tanítványság nem működik annak elfogadása nélkül, hogy én vele együtt haltam. Az óriási kiváltság, hogy meg nem érdemelten egyenértékűvé váltam az Atya szemében az ő Fiával, mint adoptált gyerek. Olyan lélegzetelállító kiváltság, hogy minden bűnömet eltörölte, hogy ha csak itt megállt volna az evangélium, akkor is világot átformáló ereje lenne, akkor is meghatározna.

De ennél sokkal több történt: belefoglalt Jézus történetébe. Belefoglalt tehát a halálába is, ez az a tér, amiben megfojtható az egóm.

Élek többé nem én?

És a legjobb az, hogy nem nekem kell keresztre feszítenem magam. Most itt fogok egy kicsit tiltakozni, mert amit szem elől tévesztünk kánaáni nyelvhasználatban ugyanakkor úgy fogalmazunk, hogy meg kell feszítenünk az óemberünket. Vagyis meg kell ölnünk, fel kell számolnunk, keresztre kell szegeznünk az egónkat. De ha élhetek nagyon plasztikus hasonlattal ahelyett, hogy erről nagyon spekulálnék, akkor nincs az a keresztre feszített római rabszolga vagy akárki, aki esetleg önmagát képes lett volna megfeszíteni.

attól, amit szem elől tévesztünk a magasságban végzett munka látási normái

Tehát az egyik tenyerembe még bele attól verni a szeget, de mivel verem a másikba? Azt szeretném ezzel az abszurd képpel felmutatni, hogy minden vallásnak közös és helyes amit szem elől tévesztünk az elvárása, hogy az egónak legyen vége.

Csak abban különbözik a keresztyén hit az összes többi amit szem elől tévesztünk, hogy tudja: én nem végezhetek önmagammal, mert abszurd dolog, hogy én az énemet, önmagamat félretegyem az útból. Az én nem képes önmagát megölni, erre nincs ereje.

Csak az erősebbik győzhet a gyengébb fölött. Hogy lehetne ugyanaz az én erősebb önmaga fölött, mint gyengébb fölött? Ami az Isten megoldása volt — és ebben radikálisan különbözik a keresztyén hit az összes világvallástól —, az az, hogy ez a halál már megtörtént, nem nekem kell kivívnom.

Táplálkozás: 3 alapvető dolog, amit szem elől téveszt

Akkor már csak az a kérdés: hogyan állhatok bele a saját halálomba? Először el kell fogadnom, hogy ez megtörtént. Ekkor szabadul fel az Ő halálának az ereje bennem, hogy képes legyek megöldökölni a testi bűnöket.

attól, amit szem elől tévesztünk gyermekek cukorbetegségének gyanúja

A bűnt magát Isten szétzúzta, ezért egyes számban van a szó a rómaiakhoz írt levélben az ötödik fejezettől kezdődően. Addig — az első négy fejezetben — Pál letudja a vétkek kérdését többes számban. Azokra a Krisztus vére volt a válasz, el van mosva, el van törölve. Ezután megy neki a még nehezebb problémának, hogy maradt a hájas, dölyfös, önhitt, önző, egocentrikus amit szem elől tévesztünk. Ezt fel kell számolni. Korinthusiakhoz írt második levél 14— Tehát ha egy meghalt, akkor mindenki meghalt benne, aki benne van.

Ugyanezt mondja Pál a Rómaiakhoz írt levél 6. Ugyanígy ti is azt tartsátok magatokról, hogy vele együtt meghaltatok a bűnnek és éltek az Istennek Az én történetem tehát összefonódik az Ő történetével, de nem a magam erejéből. Ő egyszerűen belefoglalt az Ő történetébe.

Idézetek — magyar-idezetek: “Amit az ember nem ért, attól...

Ki se kérte a véleményem Jézus, hogy beleegyezem-e, hogy meghalt értem. Számomra a keresztség annak az elképesztő kegyelemnek a pecsétje, hogy a kereszt megtörtént tőlem függetlenül, rám nézve, és Őt nem is érdekelte, hogy én ezt akarom-e vagy sem. Isten konfirmálta ezt, hogy én azt lássam, hogy Jézus értem meghalt, a bűneimet eltörölte, és belefoglalta az énemet. De burkolt hitetlenség, ha nem merem Pállal ugyanazt hinni, hogy ez egy múltbéli, bevégzett dolog, megtörtént a régi én kiküszöbölése, és az új föltámadt.

A Rómaiakhoz írt levél 7. Kínlódom, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt, amit nem. De a konklúziója a lehető legoptimistább. Ebből tehát attól szem elől tévesztünk pesszimizmus következik, hanem diadalkiáltás: akkor már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn!

Attól, amit szem elől tévesztünk.

Az énem elhatárolódik a bűnömtől. Én nem vagyok a bűnömmel azonos!

attól, amit szem elől tévesztünk lehetséges-e magad helyreállítani a látást

Ezért fejezi be úgy Pál, hogy hálát adok, hogy Krisztus megszabadított, jóllehet, a testemmel a bűnnek szolgálok. Nem optimista mondattal fejeződik be a hetedik rész, de benne van ez a hálaadás, amit sokan nem tudnak összerakni. Pedig ez a hálaadás nem mást jelent, minthogy Pál azt mondja: én nem ringatom magam illúzióba, elfogadtam, hogy a testemben ott van a bűn.

Ennek ellenére tudom, hogy az egóm félre van téve. A régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Tudom, hogy ha egy meghalt, mindenki meghalt, tehát én is. Tudom, hogy ha ez végérvényes, visszavonhatatlan, utána ennek van egy sor következménye. Mi következik ebből?

attól, amit szem elől tévesztünk 30 rövidlátás után

Meghaltam a bűnre nézve, a törvényre nézve, a világra nézve. Utóbbi esetében van egy kis attól az előző kettőhöz képest. Az előző kettőnél én ugyan meghaltam a bűnre nézve, de a bűn, köszöni szépen, nem hajlandó meghalni, nagyon is eleven az én életemben is.

Tehát a bűnre való hajlamom megmarad, megkísérthető maradok, de meghaltam arra nézve, amire nézve megkísérthető vagyok, vagyis, a bűnre nézve.