Ápolást – gondozást nyújtó ellátás : Vakok Állami Intézete

Látássérült ajánlások

látás 0 9 egy szem a medence után a látás romlott

A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

2.1. A látássérült gyermek

Kiadja a sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Telefon: Fax: Internet: 3 Tartalom Előszó 5 1. A súlyos fokú látássérülés legfontosabb jellemzői A látássérülés meghatározása A látássérültek figyelme A látássérültek emlékezete A látássérültek gondolkodása és beszéde A látássérültek szociális funkciói 8 2. A súlyos mértékben látássérültek matematikatanításának általános jellemzői 8 3. Az eszközökkel kapcsolatos ajánlások 9 4.

Az értékeléssel kapcsolatos ajánlások A tanulásszervezéssel kapcsolatos ajánlások A témakörökről általában Gondolkodási módszerek Algebra Függvények, sorozatok Geometria Valószínűség, statisztika A képességfejlesztéssel kapcsolatos ajánlások A tapintási készség fejlesztése A hallási figyelem fejlesztése Az emlékezet fejlesztése Az alkalmazott módszerekkel kapcsolatos ajánlások A minden érzékszervvel való tanulást biztosító környezet A fogalmak tartalmának figyelemmel kísérése A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése Megfelelő módszerek alkalmazása Egyéni szükségletekhez adaptált eszközök Elegendő idő biztosítása A szimbolikus nyelv elsajátítása mint strukturált folyamat A pedagógustól elvárt magatartásformák A tanulócsoport nem sérült tagjaitól elvárható magatartásformák a látássérült tanuló és a gyermekközösség kapcsolata A fehér látás kialakulása ajánlások évfolyamonként Az 1.

Látássérült ajánlások tanítványai között egy súlyosan látássérült gyermek, fiatal oktatását? Talán nincs is választása, mert a feladatot Önre bízták, esetleg látássérült ajánlások megkérdezése nélkül.

Most nyilván tele van bizonytalansággal, aggodalommal, vajon látássérült ajánlások lesz-e megfelelni ennek az igazán nehéz feladatnak.

Látássérültek oktatásáról bizonyára nem tanítottak semmit a főiskolán vagy egyetemen. Átlagos, úgynevezett normális gyerekek tanítására képezték. A másfajta gyermekekről csak keveset hallhatott, és ez nem az Ön hibája. Átlagos tanulók persze a valóságban nincsenek is.

Bizonyos értelemben mindannyian sajátos nevelési igényűek, csak erről nem veszünk tudomást. Különbözőképpen tehetségesek, együttműködők vagy beilleszkedési zavarral küzdők, szorongók vagy nyíltak. Vajon a napi oktatási rutinon túl tudunk-e vagy megtanultunk-e figyelni a különbözőségre?

Birtokunkban lévő oktatási technikáink, nevelési eszközeink alkalmazkodnak-e a gyermekek egyéni igényeihez? A pedagógus lehetséges válaszai erre éppoly eltérőek, mint mi mindannyian: empatikusak vagy közömbösek, kreatívak vagy rigidek. A másság problémája most azonban a szokottnál is súlyosabb. A vakság vagy aliglátás alapvetően megváltoztatja egy gyermek egész személyiségfejlődését.

Látássérült ajánlások külvilágról alkotott benyomásokat, a megszerezhető információkat, a fogalmak belső tartalmát, a helyváltoztatás, az önállóság szabadságfokát. Sok mindent tudatosan kell megtanítani számukra, amit a többi gyermek spontán sajátít el környezete utánzása révén.

Néha a legegyszerűbb mindennapi tevékenységek is szinte megoldhatatlannak bizonyulnak a látás folyamatos ellenőrzése nélkül. Önállóan tisztálkodni, kulturáltan étkezni vagy megtalálni a saját padot az osztály állandóan változó tárgyi környezetében. Nehézséget okozhat eljutni a tornaterembe vagy a szünet zajában megtalálni egy konkrét személyt. Ezek mind felvetik a kérdést: vajon lehetséges-e egyáltalán együtt nevelni, fejleszteni többségi iskolában látó és vak gyermekeket?

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Van-e ennek ma Magyarországon reális esélye, főként jó-e ez valakinek? Az integráció kontra szegregáció vitája a pedagógusok minden rétegét megérinti. Megosztja a tanítókat, tanárokat éppúgy, mint a gyógypedagógusokat.

A Magyar Elektronikus Könyvtár vakok és gyengénlátók számára használható felülete 1.

Mi úgy gondoljuk, erre a kérdésre egy jó válasz létezik: szegregáció és integráció. A sérült gyerekek és fiatalok sajátos nevelési igényeit csak ez a két oktatási forma együtt tudja jól szolgálni. A gyermekek, a család, a helyi pedagógiai feltételek együttes értékelése adhat alapot a jó döntéshez, az esetleges változtatáshoz. A gimnazisták mindegyike hagyományosan többségi iskolákban tanul. A pedagógiai szakszolgálat utazótanárai személyes segítséget nyújtanak, speciális tankönyveket, taneszközöket juttatnak el a befogadó iskolákba.

Előremutató egyeztetés a látássérült ügyfelek banki ügyintézési tapasztalatairól

Továbbképzésekkel, módszertani kiadványokkal támogatják a többségi pedagógusok munkáját. Vak gyermek az óvodában, Vak gyermek az iskolában A sulinova Kht.

Amit most Ön a kezében tart, a legújabb terméke egy készülő sorozatnak, amely az általános pedagógiát megújító törekvések, programcsomagok látássérültekre adaptált változata. Ezek az ajánlások jelentős segítséget nyújthatnak, ha Ön matematikát, idegen nyelvet, környezetismeretet vagy éppen magyart tanít.

új szemüveg szemfájás hogyan lehet felismerni a rossz látást

De segítséget jelenthet minden többségi pedagógusnak, aki többet szeretne tudni a látássérülés fogalmáról, a vak gyermekek pszichológiai jellemzőiről, képességeiről, tanulásszervezési kérdésekről. Számtalan speciális ismerettel bővítheti tudását, aki a látássérült gyermekek szociálisképesség-fejlesztése, énfejlődési és beilleszkedési problémáik iránt érdeklődik. Bepillantást nyerhet a tájékozódástanítás, látásnevelés sajátos témaköreibe. Végül ajánlom Önnek, látássérült ajánlások bátran nézzék át a különböző kompetenciaterületről készült életpálya-építés, idegen nyelv, matematika, szociális képességek, szövegértés ajánlásokat, mert ezek mindegyike tartalmaz olyan jól hasznosítható információkat, melyek segíthetik az Ön munkáját!

Dércziné Somogyi Veronika 7 1. A súlyos fokú látássérülés legfontosabb jellemzői Matematika 7 A látás rendkívüli jelentőséggel bír az ember életében. Látomás, amit hívnak környezetünkből érkező információk kb.

 • Ápolást – gondozást nyújtó ellátás : Vakok Állami Intézete
 • A-vitamin használata a látáshoz
 • Alapelvek honlapok látássérültek számára is olvasható változatainak elkészítéséhez
 • A veleszületett látássérülések hatása eltér a későbbiekben kialakuló szerzett látáskárosodások hatásától.
 • A téma további feldolgozását segítő anyagok
 • Hogyan lehet javítani a látását
 • Gyakorlat a látás helyreállításához m
 • Lézeres mutató a látáshoz

Ha ez a receptor a szemünk károsodik, az információ felvétele korlátozottá válik, vagy meg is szűnik. Ennek következtében minőségi és mennyiségi változáson mennek keresztül a külvilágról gyűjtött tapasztalatok, megváltozik a környezettel való kapcsolattartás, a mozgás, a térbeli tájékozódás és a gondolkodás.

A látási fogyatékosság a szem, látássérült ajánlások látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot, amely megváltoztatja látássérült ajánlások tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodóképességét, személyiségét.

áfonya készítmények a látáshoz vannak-e látás-helyreállítási esetek

A látássérülés fokát a látásélesség vízus fejezi ki, amelyet viszonyszámmal jelölünk. Ennek megfelelően látássérültnek tartjuk azokat, akiknek látásélessége két szemén együtt, korrigáltan szemüveggel vagy bármilyen látásjavító eszközzel a teljes látáshoz 1,0 viszonyítottan 0 0,33 közötti.

Ápolást – gondozást nyújtó ellátás

Ezen belül megkülönböztetünk vakságot, aliglátást és gyengénlátást. Súlyos fokban látássérültek azok, akik az írás-olvasás látó elsajátítására, huzamosabb látássérült ajánlások tartó gyakorlására megfelelő segédeszköz alkalmazásával sem képesek.

Látásukat a mindennapi életben jól felhasználhatják. Gyengénlátók azok, akiknek vízusa 0,1 0,3; a látás marad a vezető érzékelési csatorna, oktatásukban a látás maximális kihasználására kell törekedni.

Látássérült ajánlások vakok a tapintó-halló látássérült ajánlások tanulják, míg a gyengénlátók a látó-halló életmódot. Az aliglátás esetében mindig alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze annak eldöntését, hogy a fejlesztés a vakok vagy a gyengénlátók között történjen-e. Szükséges annak megállapítása, hogy a látásmaradvány elégséges-e a vizuális ismeretszerzéshez. Amennyiben igen, akkor a gyengénlátók között oktatható.

Az ilyen aliglátókat alacsony vízusú gyengénlátóknak is nevezzük. A látássérüléshez látássérült ajánlások társulhat egyéb fogyatékosság is pl. A vizuális ingerek kiesése a többi érzékszerv útján megragadható információkat teszi hangsúlyozottá hallás, szaglás, ízlelés, tapintás.

5.2.2. Látássérülés

A valóság bizonyos tárgyai, jelenségei azonban csak látás útján ragadhatók meg, így ezek a fogalmak a vakoknál érzékletes tartalom nélkülivé válnak. A látássérült érzékleti tapasztalatszerzése akaratlagos oda kell menni a tárgyhoz, meg kell tapogatnide ez a nehezített körülmények következményeként gyakran teljesen vagy részlegesen hiányos, így előtérbe kerül a valóság közvetett, beszéd útján történő megismerése.

látássérült mentális jellemzők gyenge látás villamos után

A látássérült ajánlások látássérüléssel élők is tudják, hogy az ég kék, pedig ez tapasztalati úton számukra megismerhetetlen, érzékleti tartalom nélküli. Ezt a jelenséget hívjuk verbalizmusnak. A beszéd fokozott jelentősége kihat a nyelvi fejlődésre, és az érzékleti tapasztalatok csekély voltának ellenére elvont gondolkodásuk a látókéhoz hasonló ütemű fejlődésmenetet mutat.

A vakok szociális nehézségeit családjuk általában jól tolerálja, ami gyakran az önállóság kialakulását, illetve fejlődését gátolja. A tágabb környezet tűrőképessége rendszerint alacsonyabb fokú, mint a családé, így akár sorozatos konfliktushelyzetbe is kerülhet a látássérült személy. A súlyos mértékben látássérültek matematikatanításának általános jellemzői A számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés elsődlegessége, a fejszámolás tempójának fokozatos erősítése A logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden témakörön belüli nagyobb arányú szerepeltetése Módszertani szempontból a folyamatos tevékenykedtetés kiemelt szerepet kap finommotorika fejlesztése.

A minden érzékszervvel való tanulást biztosító környezet megteremtése akusztikus és taktilis élmények egymással való összekötése A fogalmak tartalmának figyelemmel kísérése a hiányzó tapasztalatok pótlása szükséges, illetve tapasztalatnyújtás biztosítása modellek használatával.

Megnyílt a látássérült személyek elemi rehabilitációját biztosító Szolgáltatópontja

A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése Megfelelő módszerek alkalmazása. Az egyéni szükségletekhez adaptált eszközök biztosítása. A speciális matematikai eszközök ismerete, helyes használata különös tekintettel az abakuszra A Braille matematikai jelek írása, olvasása.

A számok, műveletek és képletek rendezett, áttekinthető, a tanuló által visszaellenőrizhető erős nyomatékú írás kialakítása.

a gyenge látás nem látszik a tábláról ha a negatív látás az

A pontírású matematikai feladatgyűjtemények, munkafüzetek, feladatlapok önálló, helyes használata A geometriatanítás a praktikus ismeretek bővítését szolgálja, kevesebb a szerkesztés, helyette több a mértani modellezés. A súlyos mértékben látássérült gyermekek matematikaoktatásában új eszközként lép be a beszélő zsebszámológép a 7.

A számítógép használata az adatok monitoron való nyomon követésével megkönnyíti a tanár munkáját az ellenőrzés tekintetében. A vak tanulók számára viszont csak a os tanévben kerül bevezetésre az egységesített matematikai számítógépes jelrendszer.

Mivel e program gyakorlati felhasználása a kezdeteknél tart, a gyermekek készségszinten még nem alkalmazzák. Ezért bizonyos témakörök pl.

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez - PDF Free Download

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszert, és eszközrendszert, minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Az eszközökkel kapcsolatos ajánlások A súlyos mértékben látássérült gyermek nevelése-oktatása rendszeres szemléltetéshez, érzékelési tapasztalatok gyűjtéséhez kötött. A gyermek természeti- és társadalmi környezetében található tárgyak, látás betegségek, termések, növények, állatok a maguk valóságos formájában nem jutnak és nem is juthatnak el teljes mértékben és számban a vak gyermek által érzékelhető, megtapasztalható világba.

Törekednünk kell azonban és ez a látássérült gyermeket nevelő-oktató pedagógus egyik legfontosabb feladata, hogy a tananyag elsajátítását olyan differenciált tárgyi feltételek mellett biztosítsuk, amelyek látássérült ajánlások gyermek információinak, tudásának bővítését, kiszélesítését legjobban szolgálják.

A látássérülés hatása a gyermek fejlődésére

Ezek az eszközök: megegyezhetnek a többségi iskola által egyébként is használt taneszközökkel pl. Minimat-készlet, mágnestábla, mágnesfigurák, hanghordozók stb.

milyen zöldségek helyreállítják a látást hány éves korban tesztelje a látását

Lényeges, hogy a befogadó iskola szaktanárai a tantárgyuk keretébe tartozó adaptált és speciális eszközöket ismerjék, alkalmazzák, a tanuló munkáját ellenőrizni tudják. Az órai munka tervezését nagyon sok esetben a differenciálás határozza meg.

 • A látássérült gyermek | A társadalmi érzékenyítés módszertana kisgyermekkorban II.
 • A látásélesség javítatlan csökkenése mi ez
 • A téma további feldolgozását segítő anyagok Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak.
 • Látás mínusz 2 75
 • Mit kell enni a látás fenntartása érdekében
 • Ahol a látás korrigálódik

Ez nemcsak a konkrét eszközhasználatot jelenti, hanem az erre fordított idő- és feladatmennyiséget is. Egy speciális eszköz bevezetése a kezdeti szakaszban nagyon időigényes. A látássérült gyermek képességeitől függően ez az idő arányosan 10 10 Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez csökkeni fog, de optimális helyzetben sem éri el az esetek többségében a látó gyermek tempóját.

Ebből következően a tananyag megértését szolgáló feladatok számát tervszerűen csökkenteni kell anélkül, hogy látó társaival szemben hátrányba kerülne. A matematika tantárgyra vonatkozó eszközigényt részletesen jeleztük évfolyamonként és témakörönként. Több információ az Eszközkatalógus című kiadványban található az alkalmazható eszközökről.