Google Drive-fájlok megosztása - Számítógép - Google One Súgó

Táblázat megtekintése online

Ha a program nem szólítja fel kapcsolat létrehozására, akkor az Excel már rendelkezik azokkal az információkkal a kapcsolatokról, amelyekre szüksége van az adatok összekapcsolásához.

A kapcsolatok létrehozása az FKERES függvényhez hasonló: egyező adatokat tartalmazó oszlopokra van szüksége, hogy az Excel kereszthivatkozásokat hozzon létre egy tábla sorai és egy másik tábla sorai között.

Az időintelligenciát tartalmazó példában az Ügyfél táblázatban olyan dátumértékeknek kell szerepelniük, amelyek egy időintelligencia-táblázatban is megtalálhatóak. Az adatmodellben a táblakapcsolatok lehet egy-az-egyhez minden utasnak egy beúszási bérlete van vagy egy-a-többhez minden egyes járaton sok a több-a-többnekde nem lehet több-a-többnek.

Táblázatok formázása

A több-a-többhöz kapcsolatok körkörös függőségi hibákat eredményeznek, például "A program körkörös függőséget észlelt". Ez a hiba akkor fordul elő, ha közvetlen kapcsolatot létesít két, több-a-többhez vagy közvetett kapcsolat között olyan táblakapcsolatok láncolata, amelyek kapcsolatuk egy-a-többhez, de több-a-több a-többhez, ha a végpontjuk látható. További információ: Adatmodellben lévő táblázatok közötti kapcsolatok. A két oszlop adattípusainak kompatibilisnek kell lenniük egymással.

Táblázatok formázása

További információt az Adattípusok az Excel-adatmodellekben című témakörben találhat. A kapcsolatok létrehozásának más, intuitívabb módjai is vannak, különösen akkor, ha nem tudja, hogy mely oszlopokat használja.

További információ: Kapcsolatok létrehozása Diagramnézetben a Power Pivot beépülő modulban. Példa: Időintelligencia-adatok összekapcsolása légitársaság járatadataival A táblázatok közötti kapcsolatokról és az időintelligencia-adatokról további ismereteket szerezhet a Microsoft Azure Piactér ingyenes adatainak használatával. Némelyik ilyen adathalmaz nagyon nagy méretű, így gyors internetkapcsolat szükséges az adatok ésszerű időn belüli letöltéséhez.

Ekkor a táblázatimportáló varázslóban megnyílik a Microsoft Táblázat megtekintése online Piactér kezdőlapja. A Price Ár csoportban kattintson a Free Ingyenes szűrőre.

Keresse meg a DateStream adatcsatornát, és kattintson a Subscribe Előfizetés elemre. Lépjen be Microsoft-fiókjába, és kattintson a Sign in Bejelentkezés gombra.

Az ablakban meg kell jelennie az adatok előnézetének. Görgessen le legalulra, és kattintson a Select Query Lekérdezés kiválasztása gombra.

Táblázat megtekintése online. Stay in the know

Kattintson a Tovább gombra. Gyors internetkapcsolat esetén az importálás körülbelül egy percig tart. Amikor befejeződött a művelet, egy állapotjelentés látható, amely közli, hogy 73 sor átvitele történt meg.

Kattintson a Bezárás gombra. A Type Típus csoportban válassza a Data Adatok lehetőséget. Az adatok importálásához kattintson a Táblázat megtekintése online gombra.

táblázat megtekintése online

Gyors internetkapcsolat esetén az importálás úgy 15 percig tarthat. Amikor befejeződött a művelet, egy állapotjelentés látható, amely közli, hogy 2 sor átvitele történt meg.

Kapcsolat létrehozása két táblázat között az Excelben

Ekkor az adatmodellben két táblázatnak kell szerepelnie. Összekapcsolásukhoz mindkét táblázatban kompatibilis oszlopoknak kell szerepelniük.

  1. Office-fájlok megnyitása és szerkesztése Chromebookon - Chromebook Súgó
  2. Mégse A Jegyzetek alkalmazás használata iPhone, iPad és iPod touch készüléken A Jegyzetek segítségével lejegyezheti a gondolatait, ellenőrzőlistákat hozhat létre, ötleteket írhat fel, és sok más tevékenységet is végezhet.

A két oszlop ugyanolyan típusú, egyező adatokat tartalmaz, és legalább az egyik oszlop a DateKey oszlop kizárólag egyedi értékeket tartalmaz. A következő néhány lépés során ezeket az oszlopokat fogja használni a táblázatok összekapcsolására. A Power Pivot-ablakban kattintson a Kimutatás gombra, ezzel új vagy meglévő munkalapon hoz létre kimutatást. A kimutatásban a késő járatok összesített késését kell látnia percben kifejezve. Láthatja, hogy a kimutatás most már hónapokat listáz, de az összesített percek száma minden hónapnál ugyanaz.

Az ismétlődő, azonos értékek azt mutatják, hogy kapcsolat létrehozása szükséges.

táblázat megtekintése online

A kapcsolat létrehozásához kattintson az OK gombra. Láthatja, hogy ettől kezdve minden hónapnál eltérő a késett percek összesített értéke. Ettől kezdve a késéseket hónap és év, illetve a naptárban szereplő egyéb értékek szerint szeletelheti. Tippek: Alapértelmezés szerint a hónapok betűrendben szerepelnek a felsorolásban. A Power Pivot bővítmény használatával megváltoztathatja a rendezést, hogy a hónapok időrendben jelenjenek meg.

A Táblázat megtekintése online csoportban válassza a MonthInCalendar táblázat megtekintése online. Az E szerint csoportban válassza a MonthOfYear értéket.

A rendezési sorrend módosítása egyszerű, mivel a DateStream adatcsatorna biztosítja az összes szükséges oszlopot az eset megfelelővé váltása érdekében.

Ha másik időintelligencia-táblázatot használ, a lépése eltérő lesz. Bár az Excel képes jelezni, ha kapcsolat szükséges, azt nem tudja megmondani, hogy mely táblákat és oszlopokat kell használni, vagy hogy egyáltalán lehetséges-e a táblák közötti kapcsolatokat kialakítani. Ezekre a kérdésekre az alábbi lépések végrehajtásával próbálhat választ kapni. Nagyobb modellek esetében azonban előfordulhat, hogy elkél némi segítség.

Az egyik megközelítés a Diagramnézet használata a Power Pivot bővítményben.

táblázat megtekintése online

A Diagramnézet vizuális formában jeleníti meg az adatmodellben található összes táblázatot. A Diagramnézet használatával gyorsan meg tudja állapítani, hogy mely táblázatok választhatók külön a modell többi részétől.

Szűrő eltávolítása A szűrt adatok csak azokat a sorokat jelenítik feltételek meg, amelyek megfelelnek a megadottaknak, és elrejti azokat, amelyek nem jeleníthetők meg. Az adatok szűrése után átrendezés vagy áthelyezés nélkül másolhatja, megkeresheti, szerkesztheti, formázhatja, diagramon ábrázolhatja és kinyomtathatja a szűrt adatok részösszegét.

Megjegyzés: Létre lehet hozni olyan nem egyértelmű kapcsolatokat is, amelyek kimutatásban vagy nézetet tartalmazó jelentésben érvénytelenek. Erre nincs minden helyzetben használható egyszerű kerülő megoldás, de megpróbálhatja számított oszlopok létrehozásával egyetlen táblában egyesíteni a használni kívánt oszlopokat. Tegyük fel például, hogy olyan modellt használ, amelyben területek szerint szerepelnek az értékesítések, és aztán demográfiai adatokat importál, hogy megnézze, van-e kapcsolat az egyes területek értékesítési adatai és demográfiai trendjei között.

Office-fájlok megnyitása és szerkesztése Chromebookon

Mivel a demográfiai adatok más adatforrásból származnak, táblázatai kezdetben elkülönülnek a modell többi részétől. Ahhoz, hogy a demográfiai adatokat a modell többi részével integrálni tudja, a demográfiai oszlopokban egy olyan oszlopot kell találnia, amely megfeleltethető a már használt oszlopok valamelyikének.

Utoljára frissítve: Táblázatok formázása A táblázaton kívüli szöveg formázásához hasonlóan a táblázatban lévő szöveg formázásához a vezérlőpult és a Karakter panel egyaránt használható. Ezenkívül a Táblázat beállításai és a Cellabeállítások párbeszédpanel is segítségül hívható a táblázat formázásához. E két párbeszédpanellel módosítható a sorok és az oszlopok száma, megváltoztatható a táblázat kerete és kitöltése, megadható a táblázat feletti és alatti térköz, szerkeszthetők a fejlécsorok és a láblécsorok, és egyéb táblázatformázás is definiálható. A táblázatszerkezet formázásához a Táblázat panel, a vezérlőpult vagy a helyi menü alkalmazható. Jelöljön ki legalább egy cellát, és a táblázatformázási beállítások helyi menüjének megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal Windows vagy a CONTROL billentyűt lenyomva tartva Macintosh a bal gombbal.

Ha például a demográfiai adatok régió szerint vannak strukturálva, és az értékesítési adatok megadják, hogy melyik régióban történt az eladás, a két adatkészletet egy olyan közös oszlopon keresztül kapcsolhatja össze, mint például Megye, Irányítószám vagy Régió. Kapcsolat létrehozásához az egyező értékek mellett további követelményeknek is teljesülniük kell: A keresési oszlop adatértékének egyedinek kell lennie.

táblázat megtekintése online

Más megfogalmazásban: az oszlop nem tartalmazhat ismétlődő értékeket. Az adatmodellekben a null értékek és az üres karakterláncok egyenértékűek az üres értékkel, amely egy önálló adatérték. Ez azt jelenti, hogy a keresési oszlop nem tartalmazhat több null értéket.

A forrás- és a keresőoszlopban szereplő adatoknak egymással kompatibilis típusúnak kell lenniük. Az adattípusokról további tudnivalókat Az adatmodellekben használt adattípusok című témakörben talál.

táblázat megtekintése online