Látási teszt ábra

Látási tesztek a közlekedési szabályok számára

Apríla admin 1.

45 után a látás romlik

A gyalogos a közúti közlekedés gyalog közlekedő résztvevője; gyalogos az a személy is, aki 2p kerékpárt vagy motorkerékpárt tol, kerékpáron közlekedik, illetve kerékpárt vagy motorkerékpárt tol, kerékpáron vagy motorkerékpáron közlekedik.

A közúti forgalmi akadály alatt értendő 2p minden olyan jármű, amely olyan rakományt szállít, amelynek méretei meghaladják az ilyen jármű teljes hosszát vagy szélességét, a közúti közlekedés minden olyan résztvevője, aki megszegte a közúti közlekedés szabályait, minden, ami veszélyeztetheti, vagy korlátozhatja a járműközlekedést és a gyorsforgalmat, 3.

hogyan képződik a kép a szem rövidlátásában

Ha a járművezető lelassítja vagy megállítja járművét a gyalogos-átkelőhely előtt, hogy a gyalogosoknak lehetővé tegye az úton való átkelést, az azonos irányban haladó többi járművezető 2p lakott területen az ilyen átkelőhelyen történő áthaladás közben köteles figyelmeztető hangjelzést adni, ugyancsak köteles lelassítani vagy megállítani járművét; ez nem vonatkozik a villamos vezetőjére, ugyancsak köteles lelassítani járművét, de csak akkor, ha az átkelőhelyen súlyosan egészségkárosult vagy idős személyek haladnak át.

Biztonsági ruházattal kötelezően ellátott gépjármű vezetője köteles viselni az említett ruházatot, ha az alábbi helyszínen tartózkodik 2p az úttesten a gépjárművön kívül kényszervárakozás folyamán, főleg a közlekedés megszakításakor a gépjárművön keletkezett meghibásodás miatt vagy közlekedési baleset következtében, töltőállomáson, parkolóhelyen korlátozott látási viszonyok között. Ha párhuzamos közlekedés esetén a közlekedést valamelyik forgalmi sávban közúti forgalmi akadály gátolja, a szabad forgalmi sávban haladó jármű rossz látás magas rövidlátás lehetővé tenni 2p az abban a forgalmi sávban közlekedő első járműnek, amelyben az látási tesztek a közlekedési szabályok számára van, annak kikerülését, ha jelzi menetirányának megváltoztatását, az abban a forgalmi sávban közlekedő valamennyi járműnek, amelyben az akadály van, annak kikerülését, annak kikerülését, de csak a tömegközlekedő járműveknek.

❓❓ Mit jelent ez a tábla? Te vajon tudod? És ismered a kerékpársáv szabályait? 🤔👍

Elsőbbségadás kötelező" útjelző táblával jelölt úton érkező jármű vezetője 2p nem köteles áthaladási elsősséget adni a főúton érkező járműveknek, köteles áthaladási elsőbbséget adni a főúton érkező járműveknek, nem köteles áthaladási elsőbbséget adni a főúton érkező motor nélküli járműveknek.

A jármű ajtaját kinyitni vagy oldalfalát lehajtani, a járműből kiszállni vagy a járműbe beszállni csak akkor szabad, ha 2p a jármű várakozóhelyen áll, erre utasítást ad a segítségül hívott, megfelelően felvilágosított személy, ez nem veszélyezteti sem a le- vagy felszállók, sem a közúti közlekedés más résztvevőinek biztonságát.

felelős a nappali látásért

A járművezetőnek tilos megállnia és várakoznia olyan helyen, ahol a jármű és a legközelebbi villamossín között nem maradna szabadon 2p legalább 3,5 m széles forgalmi sáv, legalább 3 m széles forgalmi sáv, legalább 2,5 m széles forgalmi sáv.

Ha a vasúti jelzőőr csökkentett látási viszonyok között piros fényt adó lámpával felső félkörben való mozgatással jelzést ad, a járművezetőnek 2p tilos ráhajtania a vasúti átjáróra, ráhajthat a vasúti átjáróra, a vasúti átjáróra fokozott sebességgel kell ráhajtania.

Gépjármű vontatása autópályán 2p csak akkor megengedett, ha a vontatott jármű személygépkocsi, minden esetben tilos, csak akkor megengedett, ha ez az autópályáról való eltávolítása végett szükséges.

kitágult pupilla myopia

A járművezetőnek lehetősége szerint tilos megengednie, hogy a szállított személyek 2p megszegjék az előírt kötelességeiket.