Jó elképzelés a helyreállításról

Jó elképzelés a helyreállításról

A kormány december elején egy vázlatos tervet hozott nyilvánosságra, és közben egyeztetést folytatott a háttérben az Európai Bizottsággal a részletekről, aztán néhány hete rögzítette a Magyar Közlönyben azt a 9 átfogó célt, amelyre el akarja költeni a pénzt.

Mindezzel párhuzamosan zajlik egy társadalmi egyeztetés is a hivatalos pályázati felületen, ami azután vált teljessé, hogy a minap már mind a 9 célterület anyagait közzétették. Érdemes tehát összefoglalni a legfrissebb tudnivalókat, felhasználási szabályokat és dátumokat azután, hogy a napokban kutatói javaslatokat is publikáltunk az ország ellenállóképességének javításához.

Fontosabb felhasználási szabályok, határidők A Magyar Nemzet ma reggeli összefoglalója ehhez jó alapot ad, amelyhez néhány saját kiegészítést is fűztünk: A milliárd eurós NextGenerationEU nevű uniós helyreállítási program legnagyobb tétele a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz RRFamelynek a pénzügyi kerete as árak mellett ,5 milliárd euró.

Ebből ,5 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, milliárd euró pedig a hitel.

Beleszállt az EU-s helyreállítási alapba Varga Mihály - motelfapuma.hu

A további 77,5 milliárd eurónyi tételt az alábbi táblázat rögzíti, amely az RRF GYIK anyagban található: Az RRF keretéből Magyarországnak legfeljebb 7,17 milliárd euró támogatás es árfolyammal milliárd forint és további 9,66 milliárd eurónyi hitel milliárd forinttehát együtt legfeljebb 16,8 milliárd euró, csaknem milliárd jó elképzelés a helyreállításról jut.

A milyen zöldségfélék gyümölcsével javíthatja a látást végső összege jó elképzelés a helyreállításról valahol 4,64 milliárd és 7,17 milliárd euró között "áll meg" a makroadatoktól függően ld. Míg a normál felzárkóztatási kohéziós források elköltésére hét plusz három év áll rendelkezésre plusz 3 évaddig az RRF forrásainak maximum öt éven belül célt kell érniük.

Utóbbi esetben a kedvezményezett maga a tagállam és újdonság, hogy a támogatási forma messzemenően eredményorientált, azaz az államnak nem számlákkal kell igazolni, hogy az adott program megvalósult, hanem kizárólag az eredmények teljesülése számít. A végső kedvezményezettek számára is a határidőre történő teljesítés az elvárás, azonban velük már az államháztartási forrásfelhasználási szabályok mentén, számlaalapú elszámolás történik. Az RRF-tervet a tagállamoknak, így Magyarországnak is főszabályként április ig kell hivatalosan benyújtaniuk.

Az Európai Bizottságnak ezt követően két hónapja van az értékelésre, ám az az idő meghosszabbítható. Ezután szükség van az Európai Tanács jóváhagyására is, amely várhatóan a bizottsági javaslatok elfogadásától számított négy héten belül megszületik. Az RRF-tervben felsorolt céloknak lásd alábbi 9 összhangban kell állniuk az Európai Unió országspecifikus ajánlásaival.

Jó elképzelés a helyreállításról, Account Options Jó elképzelés a helyreállításról. A zöld helyreállítás előnyei Jó elképzelés a helyreállításról. A kormány december elején egy vázlatos tervet hozott nyilvánosságra, és közben egyeztetést folytatott a háttérben a látás javítása rövidlátással Európai Bizottsággal a részletekről, aztán néhány hete rögzítette a Magyar Közlönyben azt a 9 átfogó célt, amelyre el akarja költeni a pénzt.

A többi között fontos, hogy a támogatásokkal erősödjön az ország gazdaságának növekedési potenciálja, és újra lendületet vegyen a munkahelyteremtés.

Mindeközben el kell érni azokat az célszámokat, amelyeket az unió kitűzött, így például a digitalizáció vagy az éghajlat-politika területén.

Erről évente kétszer kell jelentést tenni Brüsszelnek. A fent jó elképzelés a helyreállításról milliárd forintnyi hitelrészt a tagállamok nem kapják meg automatikusan, azaz ha egy ország élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor azt Az igényt alá kell támasztani a megnövekedett pénzügyi szükséglettel, amelyet a tervezett reformok — különösen fontos a zöld- és a digitális átállás — megvalósítása indokol. A tavaly nyári EU-csúcson született alkuból eredően az Európai Bizottság a teljes tagállami keret támogatási elemének csak a hetven százalékára vállalhat kötelezettséget Így tehát a fent és alább is jelzett milliárd forintnyi támogatás nem a végső szám Magyarország számára, mert ezt a tavaly nyáron az Európai Bizottság által előrevetített makroadatok mentén kalkulálták.

Így ha a magyar gazdasági pálya eltér attól pl.

Account Options

A tényleges támogatási összeg majd valahol 6,17 milliárd euró között lehet a végső makroadatok alapján. Hat pillérre épül az egész terv Az RRF rendelet szerint a helyreállítást és ellenállóképességet olyan intézkedések támogatása révén kell fokozni, amelyek az európai jelentőségű, hat pillérre tagolt szakpolitikai területekre vonatkoznak. Ezek a következők: zöld átállás; digitális transzformáció; intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, beleértve a gazdasági kohéziót, a foglalkoztatást, a termelékenységet, a versenyképességet, a kutatást, a fejlesztést és az innovációt, valamint az erős kis- és középvállalkozásokat kkv-k magában foglaló, jól működő belső piacot; társadalmi és területi kohézió; egészségügy, valamint gazdasági, társadalmi és intézményi ellenállóképesség, többek között a válsághelyzetekre való felkészültség és a válsághelyzetekre való reagálási képesség növelése céljából; valamint a következő generációra, a gyermekekre és a fiatalokra — így például az oktatásra és a készségekre — vonatkozó szakpolitikák.

A tagállamoknak továbbá megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az RRF-ből támogatott reformok és beruházások megfeleljenek az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak.

Bár Varga a videóban és az alábbi PM-közleményben nem mondta ki, de burkoltan bírálta azt is, hogy a helyreállítási alap pénzosztási mechanizmusában az egy főre jutó GDP és a lakosságszám mellett egy új, harmadik tényezőt is beemelt a Bizottság: a munkanélküliségi rátát akinek magasabb a rátája, több pénzt kaphat. Varga inkább azt szorgalmazná, hogy a válságbeli munkanélküliségi rátaváltozást emeljék be a forráselosztási képletbe, illetve azt is vegyék figyelembe a képletben, hogy az egyes gazdaságoknak milyen a szerkezete pl. Azt egyébként maga a Bizottság se tagadja, hogy úgy komponálta meg a forráselosztást, hogy a pénz hangsúlyosan a déli, periféria államokba áramolhasson, mert nekik szűkösebbek a költségvetési kapacitásaik a válságkezelésre, miközben a válság főleg a turizmuson keresztül éppen őket ütötte meg legjobban. Így tehát a helyreállítási alap koncepciója elejétől fogva tudni lehetett, hogy nem a mi régiónknak fog majd elsődlegesen szólni a támogatás, mégis ezt a kritikát hangsúlyozza a tárcavezető. Az igazságosság hiányát és a nagyobb rugalmasság szükségességét egyébként Orbán Viktor kormányfő is felvetette a helyreállítási alap kapcsán a minapi V4-csúcsról kiadott nyilatkozatában, igaz nem világos, hogy hogyan, milyen mechanizmuson keresztül szorgalmazzák ezt a régiós vezetők.

Mivel a helyreállítási program pénzeire is kiterjed a től hatályba lépett jogállamisági mechanizmus, ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell különösen a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját, valamint az eszközből és egyéb uniós programokból való kettős finanszírozás elkerülését.

Fokozatosan bontották ki a tervek részleteit A magyar RRF-tervről tavaly december elején jelent meg az első vázlatos, 13 oldalas anyag, abban még milliárd forintos keret szerepelt és azt bocsátották először társadalmi egyeztetésre. Aztán február elején megjelent a Magyar Közlöny egyik rendeletében az a 9 cél, amelyek mentén a kormány fel akarja használni a forrásokat, majd az RRF-terv mellé elkezdtek megjelenni a különböző területek részleteit terveit kibontó anyagok.

Március elején panoráma vízió energetikai elképzeléseket vázolták, aztán a közlekedési és köznevelési terveket, majd a felzárkózó települések terveit, aztán a digitális reformot, az egyetemek megújítását, az egészségügyi átalakítását, a körforgásos gazdaság kialakítására és a vízgazdálkodás javítására vonatkozó terveket. Ezek az anyagok pdf-ben mind elérhetők itt és a társadalmi egyeztetésre is lehetőséget adó partnerségi felületen véleményezni is lehet őket.

Egyelőre csak az tudható, hogy egyetemfejlesztésre milliárdot szán a kormány, de abban is nyilván bőven lehetnek digitális és zöld elemek.

vitaminok a látásgyümölcshöz

A 9 dedikált fejlesztési célterület tehát: Demográfia és köznevelés. A cél a gyermekvállalási kedv és a hazai lakosságszám növelése az ezt elősegítő család- adó- és egészségpolitikai jó elképzelés a helyreállításról.

ha a látás plusz az úgynevezett

Idetartozik a fiatal generációk XXI. Egyetemek megújítása. Ebbe tartozik a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszerek, valamint az ehhez kapcsolódó szakképzés korszerűsítése. A cél az, hogy a magyar egyetemek Európa legmagasabb színvonalú oktatási, tudományos, innovációs és kulturális központjaivá, a helyi közösség, a gazdaság- és kutatásfejlesztés motorjává váljanak.

A január végi kormányzati kommunikáció szerint erre a területre önmagában milliárd forintnyi forrást akar elkölteni a kormány. Települések és régiók felzárkóztatása.

a látás sokáig nem tűnt el

Ez teljes körű fejlesztési beruházásokat jelent, beleértve a munka és a tanulás lehetőségeinek a bővítését. Védeni kell a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket, megújításra szorul a vízgazdálkodás, melynek erősíteni kell a versenyképességét és jövedelemtermelő képességét. Egyúttal ellensúlyozni kell a klímaváltozás mezőgazdasági termelésre gyakorolt negatív hatásait.

Fenntartható és zöldközlekedés kialakítása.

Jó elképzelés a helyreállításról. Rendezvények

A cél az, hogy Magyarország összes települését összekapcsolják egy nemzeti közlekedési rendszerbe. Bővítik a regionális, városközi és az áruszállítási útvonalakat, valamint elősegítik a klímabarát technológiák elterjesztését.

Energetika, zöld átállás. Erősíteni fogják az ország energiafüggetlenségét a hatékonyság növelésével. Olyan megoldásokra is fordítanak pénzt, melyek csökkentik a szén-dioxid kibocsátását. Körforgásos gazdaság megteremtése.

A megtermelt hulladék mennyiségét kell visszaszorítani és környezetbarát módon újrahasznosítani. Digitalizáció fejlesztése. Magyarország olyan eredményt kíván elérni, mellyel hatékonyabbá és versenyképesebbé tehetők a gazdasági, államigazgatási, oktatási és egészségügyi rendszerek.

  1. A látásélesség gyógyszerei

Önálló területként is megjelenik a tervezetben. Jelentős összegek fordíthatók az általános egészségi állapot erősítésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére, beleértve az infrastrukturális, a humánerőforrás- és az informatikai feltételek fejlesztését. Nyomon követés, nyilvánosság Az RRF-terv végrehajtásának hatékony nyomon követése érdekében a tagállamoknak az európai szemeszter keretében évente kétszer kell jelentést tenniük a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv teljesítése terén elért előrehaladásról.

A Bizottságnak az eszköz végrehajtásáról éves kell jelentést benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentésnek információt kell tartalmaznia a jóváhagyott tervek alapján a tagállamok által elért haladásról, a mérföldkövek és célok végrehajtásáról, a kifizetésekről és felfüggesztésekről, valamint az eszköznek az éghajlati és digitális célokhoz való hozzájárulásáról, a közös mutatókról és a hat pillér keretében finanszírozott kiadásokról is.

A tagállamok által végrehajtandó tervek és a vonatkozó pénzügyi támogatás értékelését a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján, végrehajtási határozat útján kell elfogadnia.

Egység Krisztusban: A HELYREÁLLÍTÁS ÍGÉRETE - Bibliatanulmányok minden napra

A fentiek mellett egy helyreállítási és ellenállóképességi eredménytábla is készül amely az RRF eszköz teljesítmény-jelentéstételi rendszere.

A Bizottság eredménytáblában jeleníti meg a tagállamok terveinek végrehajtása terén elért előrehaladást a hat pillér vonatkozásában. Az eredménytábla az unió weboldalán elérhető lesz. Bárki részt vehet a társadalmi egyeztetésben A gyors beavatkozás igénye miatt a tervezésre és a társadalmasításra is rövid idő áll rendelkezésre - jegyzi meg az RRF GYIK anyaga. Ezért a legcélszerűbb ezen jó elképzelés a helyreállításról RRF kapcsán dedikált oldalon tájékozódni.

Ide kerülnek fel a véleményezésre szolgáló dokumentumok, itt találhatók meg a tájékoztatók, háttéranyagok és itt lehet a legegyszerűbben észrevételeket, javaslatokat rögzíteni. A felület teljesen nyilvános, bárki egy egyszerű regisztráció után közzéteheti véleményét, amit a többi olvasó is megismerhet, így akár kiegészíthetik, támogathatják egymás álláspontját. A honlapon az észrevételekhez kapcsolódó tervezői álláspontok is megjelennek, természetesen a tervezés adott állása szerinti információkra építve.

A partneri folyamat nemcsak a tervezetek véleményezéséből áll, nagyon fontos a tervezés számára a társadalom igényeinek, ötleteinek megismerése is, a tervezést megalapozó általánosabb érvényű inputok a becsatornázása.