A veréb - Lopes-Szabó Zsuzsa

Mi a vereb látványa

Szeretem a madarakat. Ha hihető, hogy több életünk is van, én biztos, hogy az egyikben madár voltam. Szerintem szürke ruhás, városi koldus veréb, amilyenből ezrek csiripelnek mindenfelé. Télen etetem a madarakat.

Hazánkban a nyugat-európainál lényegesen jobb a helyzet, ezért kiemelt felelősségünk s egyben páratlan lehetőségünk van a fajok megőrzésére. A BirdLife International Hollandiában bemutatott "Birds in Europe" című tanulmányában rámutat: madárfaj, azaz az európai madárfajok 43 százalékának jövője bizonytalan.

mi a vereb látványa

A BirdLife előző tanulmányának megjelenése óta, tehát az elmúlt egy év alatt 45 faj állománya csökkent és került kedvezőtlen természetvédelmi helyzetbe. A vízparti madarak közül a sárszalonka Gallinago gallinagoa nagy póling Numenius arquata és a bíbic Vanellus vanellus állománya esett vissza a legnagyobb mértékben.

Gyalog Galopp: A Halál Hídja, avagy egy királynak értenie kell mindenhez

A Szaharától délre telelő, ám a nyarat Európában töltő, úgynevezett hosszú távú vonuló madarak közül a sisegő füzike Phylloscopus sibilatrixa hantmadár Oenanthe oenanthe és a vízhez közeli épületek kedves nyári vendége, a hazánkban is nagy számban költő molnárfecske Delichon urbica száma fogyatkozott meg különösen. Komoly veszélyt jelent a madarakra nézve a tájidegen, ipari méretekben folytatott mezőgazdálkodás: a sordélyt Miliaria calandraa mezei verebet Passer montanus és a kenderikét Carduelis cannabina a mezőgazdasági tevékenység űzte el élőhelyéről.

mi a vereb látványa

Bár kevesen gondolnak bele, a városi környezetet viszonylag jól tűrő madárfajok alkalmazkodó-képessége is véges: a mi a vereb látványa oly természetes látvány, a házi veréb Passer domesticus és a seregély Sturnus vulgaris is végleg az emberi tevékenység áldozatává válhat. Magyarországon összesen 20 fajnál mutattak ki csökkenő trendet, ezek közül kiemelhetők a kék vércse Falco vespertinusa széki lile Charadrius alexandrinusa szalakóta Coracias garrulus.

mi a vereb látványa

Néhány szerencsés A tanulmányból azonban nem csak rossz hírek olvashatók ki: részben a természetvédelem erőfeszítéseinek köszönhetően 14 faj helyzete jelentősen javult. Részben az Európai Unió Madárvédelmi Irányelvének és a védelmi munkáknak köszönhetően például a kontinens legveszélyeztetettebb tengeri madara, a korallsirály Larus adounii védelmi helyzete kedvezőbbé vált és állománya növekedett.

mi a vereb látványa

Ugyanez elmondható Európa két legnagyobb ragadozó madaráról is: a réti sasról Haliaetus albicilla és a fakó keselyűről Gyps fulvus. Egy szerencsés faj: a parlagi sas Magyarországon is találunk jó példákat: a parlagi sas Aquila heliacaa réti sas Haliaetus albicillaa kerecsensólyom Falco cherrug és a csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola állománya a természetvédelem erőfeszítéseinek köszönhetően növekedett.

Összesen 54 fajról mondhatjuk el, hogy hazánkban a vizsgált időszakban állománya növekedett vagy új költőfajként jelent meg.

mi a vereb látványa

Jelentős különbségek tapasztalhatóak Európa különböző területei között. Például az EU régi és új tagállamaiban a madarak helyzete egészen más: az új tagállamok - köztük Magyarország - madártani és természetvédelmi szempontból sokkal több értékkel rendelkeznek, mint a korábbi uniós államok. Az újonnan csatlakozott területek tehát egyfajta madárrezervátumnak tekinthetők az Unióban, s kiemelt felelősségük ennek az állapotnak a fenntartása, fejlesztése.

mi a vereb látványa

A madarak nagyon jó indikátorai környezetünknek és az, hogy sok faj állománya folyamatosan csökken, egyértelmű jelzést ad az európai természet és környezet rossz állapotáról" - mutatott mi a vereb látványa Mike Rands, a BirdLife International igazgatója. Kapcsolódó cikkek.