Látássérült szerződés

Látássérültek szerződés alapján

Látássérült személyek szerződéskötése a T-Mobil ügyfélszolgálati pontokon Kepi - Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt folyó eljárás keretein belül a két fél egyezséget kötött.

Képviselői felszólalás - 2015.04.29. Strasbourg

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei egyesülete mint országos érdekvédelmi szervezet nyújtotta be a közérdekű igényérvényesítést. A megállapodásba foglalt jogi szövegkörnyezet kialakításában az egyesület felkérésére Dr. Petrus Anna és Dr. Földi János segített.

látássérültek szerződés alapján az egyik szem elmosódott

A keret megállapodás részletei az alábbiakban olvashatók: 1. Névíró alkalmazása: a megállapodás keretében a Magyar Telekom Nyrt vállalta, hogy a a személyes ügyfélkapcsolati pontokon dolgozó munkatársai, amennyiben az látássérültek szerződés alapján jelzi, hogy látássérült, minden esetben nyilatkoztatással meggyőződnek arról, hogy az ügyfél képes-e nevének leírására.

Amennyiben az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy képes, az esetben külön névírót nem kérnek, és segítséget nyújtanak a dokumentumok aláírásában.

Az érintett egészségügyi dolgozók ezért sajtótájékoztatót tartottak Stop Menaces Állítsuk meg a fenyegetéseket címmel. Gyász ,Mert miénk az örökkévalóság, Drága Apám, Többet tettél bárkinél, te küzdöttél és nyertél.

Ez a névíró bárki lehet, kivéve az adott szerződéskötés során a Magyar Telekom nevében eljáró értékesítő személyt. Ezt követően két tanúval is alá kell íratni a dokumentumot, akik azt igazolják, hogy az előfizető akaratának megfelelően a névíró saját kezűleg írta alá az előfizető, illetve a saját nevét.

Rádió hallgatása

A szerződéskötés során alkalmazandó dokumentumok felolvasása kapcsán a Magyar Telekom vállalta, hogy lehetővé teszi, hogy a személyes kiszolgálás során a szerződést aláíró tanúk egyike az aláírandó és a szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumokat teljes körűen felolvashassa, azok tartalmát a szerződést kötő félnek megmagyarázza, azonban olyan esetekben, amikor a várakozó ügyfelek száma megnövekedett, vagy a létszám kapacitás hiányában erre nincs mód, akkor az ügyfél a gépre telepített hanganyagot fejhallgató használatával meghallgathassa.

Harmad sorban a Magyar Telekom Nyrt biztosítja, hogy ha az ügyfél hozzájárul, és azt kifejezetten kéri, a Részvénytársaság képviselője tanúként közreműködhessen a szerződés megkötésénél.

látássérültek szerződés alapján Elvesztem a látásomat minden elmosódott

Ebben az esetben a Szolgáltató 8 napos elállási jogot biztosít a látássérült személy részére, annak érdekében, hogy az előfizető a megkötött egyedi előfizetői szerződést és azok mellékleteit újra áttekinthesse otthon felolvasógép, vagy akár külső segítséggel ismételten felolvastassa. Az elállási lehetőség értelmében az előfizető legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 8 napon belül a szerződés megkötésének helyén nyilatkozatával elállhat a szerződéstől.

Fénykép eper optikai illúzióval

Elállás esetén a Felek kölcsönösen kötelesek egymással elszámolni. Ennek értelmében: — amennyiben a szerződés teljesítésének megkezdése látássérültek szerződés alapján az előfizető fizetési kötelezettségét teljesítette, úgy a Szolgáltató köteles az előfizető által befizetett összeget visszatéríteni.

látássérültek szerződés alapján mi a bolhák látványa

A szolgáltatás igénybevétele esetén a Magyar Telekom Nyrt. A generálódott forgalmi díj kiegyenlítéséért az ügyfél köteles a szolgáltató számára megfizetni.

Nincs vérellátás a szaruhártyához

A Magyar Telekom Nyrt vállalta, hogy üzletszabályzatába beépíti a fenti megállapodást, hogy a telefonszolgáltató ezután ezt figyelembe véve biztosítsa a látássérült ügyfelek egyenlő esélyű kiszolgálását.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük.

  • A Marrakeshi Szerződés a vakok és gyengénlátók, illetve a látási képességeikben egyéb okból korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítését tűzte ki célul.
  • Rövidlátás erőemelés

Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből szerverek üzemeltetése, karbantartása. Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves Ft-os működési díját!

Adószám: