Logopédikus munka látássérült gyermekekkel

Gyógypedagógia alapképzési BA szak bemutatása Mi a képzésünk célja?

Látássérültek számára fejlesztett 10 fontos

Olyan gyógypedagógusok képzése, akik rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia korszerű ismereteivel és mindazzal rövidlátás repül a szem előtt szakterületi és gyakorlati tudással, melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk és társadalmi integrációjuk logopédikus munka látássérült gyermekekkel.

Képesek választott szakirányukon, szakirányaikon a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Amennyiben a gyermek pedagógiai értelemben látássérült, a szakértői véleménye tartalmazza a gyógypedagógiai megsegítés módját és rendszerességét. A látássérülés súlyosságától függően a gyermek lehet: gyengénlátó, aliglátó, vagy vak. Nevelését éves korig -oktatását éves korig szegregált nevelési-oktatási intézményben vagy integrált körülmények között lakóhelyéhez közel teljesítheti. Szegregált formában társai is látássérültek és egész nap látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel.

Kinek a jelentkezését várjuk? Olyan leendő hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek és a számukra biztosítandó segítségnyújtás lehetőségei iránt, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni.

Navigációs menü

Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt még a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció a szakirány-felelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához.

A kari fogyatékosügyi koordinátor: Kovács Johanna és dr.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel rövidlátás 30 dioptria

Fazekas Ágnes Sarolta. Elérhetőség:: Budapest, Ecseri út 3.

  1. Gyógypedagógus – Wikipédia
  2. Logopédiai munka látássérültekkel - motelfapuma.hu

Milyen ismereteket sajátíthatsz el? Az első két év alatt a különböző tudományterületek alapismereteinek pl.

Gyógypedagógusok képzése[ szerkesztés ] Magyarországon a gyógypedagógusok képzése a pedagógusképzés, tehát a neveléstudomány területén zajlik. Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon: Az értelmileg akadályozott középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre, a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására szakosodott gyógypedagógus. Gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon: A hallássérült gyermekek nevelési-oktatási feladatainak ellátására, a korai tanácsadás tevékenységeinek ellátására, az egyéni habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, általános rehabilitációs jellegű feladatok ellátására, a pedoaudiológiai feladat ellátásában való részvételre szakosodott gyógypedagógus. Gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon: A látássérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális fejlesztési, nevelési, oktatási és rehabilitációs szükségleteinek meghatározására, a látássérülés fokának, jellegének megállapítására, a látássérült gyermekek fejlesztésére, a szembetegségek és azokból fakadó következmények gyógypedagógiai feladatainak ellátására, az egyéni tanulási szükségletek felmérésére, értékelésére, az egyéni és társas tanulási környezet tervezésére, kialakítására, a funkcionális látás fejlesztésére, a látássérült tanulók számára megfelelő tanítási médiumok tervezésére, elkészítésére és alkalmazására szakosodott gyógypedagógus.

Főbb tantárgyak: fejlődés- és neveléslélektan, személyiség- és szociálpszichológia, fejlődéstan, gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. A képzés második felében a választott szakirány ok nak megfelelő szakterületi és szakirányú ismeretek elsajátítása történik, nemcsak elméletben, hanem számos szakmai gyakorlaton keresztül egyaránt.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel mega látás teszt

Főbb tantárgyak: gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszichológiai ismeretek, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások, a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei; oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana.

Milyen szakirányok közül választhatsz?

logopédikus munka látássérült gyermekekkel látásélesség 0 02 mi ez

Autizmus spektrum pedagógiája A szakirány az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, fejlesztési tervek kidolgozására, logopédikus munka látássérült gyermekekkel gyógypedagógiai feladatok ellátására készít fel az egészségügy, korai fejlesztés, oktatás valamint a szociális intézmények színterein.

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája A szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel kolibri látás és hogyan

Hallássérültek Pedagógiája A szakirány a csecsemő- kombinált látás, ifjúkorú, és felnőtt hallássérültek szakszerű gyógypedagógiai ellátására készít fel, a végzett szakemberek speciális óvodai, iskolai nevelési és differenciált oktatási feladatokat látnak el, illetve a hallássérült felnőttek rehabilitálását végzik.

Látássérültek Pedagógiája A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, speciális óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, valamint látássérült felnőttek foglalkoztatására és komplex rehabilitációjára készít fel.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel rövidlátás oka

Logopédia A szakirány a hang- beszéd- nyelvi és kommunikációs zavarokban, a specifikus tanulási zavarokban és a gyermekkori nyelészavarokban érintett személyek logopédiai ellátásához tartozó prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységre készít fel. Pszichopedagógia A szakirány a nehezen kezelhető, személyiség- viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok, felnőttek oktatására, gyógyító nevelésére, gondozására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

Tartalomjegyzék

Szomatopedagógia A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, a mozgáskorlátozott valamint halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít fel.

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája A szakirány a tanulásban akadályozott — enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, illetve nehezen tanuló — gyermekek speciális nevelési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatok ellátására készít fel. Hol tanulhatsz tovább a BA képzés után?

Headquarter: H Budapest, Kálvária tér 7.

A BA képzés végeztével az alábbi mesterképzési szakokon van lehetőség továbbtanulásra: gyógypedagógia mesterképzési szak, interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak, neveléstudományi mesterképzési szak.