„Ragadozóként kell részt vennünk a konszolidációban, nem áldozatként”

Jövőkép a légiforgalmi irányítók számára

Nem mindegyikük volt azonban végrehajtásra kész és kellő fejlettségi szintű, illetve az elvárt teljesítményjavuláshoz nem mindegyiknél volt szükséges az egyidejű üzembe helyezés. A kiforrottságnak erre a hiányára hoz példát a 3.

gyenge látás esetén a pupillák megnagyobbodnak

Az interoperabilitásnak köszönhetően több érdekelt fél elsősorban az adott légi járat útján érintett különböző léginavigációs szolgáltatók közös és valós idejű rálátással bír minden olyan légi járatra, amely a műveletei szempontjából releváns vagy releváns lesz.

ATM-funkció esetében hiányoznak az ilyen szabványok. Jelentésünk készítésének idején ez a hiányosság továbbra is nagy kockázatot jelent az üzembe helyezésre nézve. ATM-funkció esetében. Ráadásul emiatt irányulhatott az uniós finanszírozás a nem kellő fejlettségi szintű technológiák bevezetésének támogatására lásd: Megállapításunk szerint az ilyen kritériumok nem elegendőek, mivel nem mutatják ki, hogy több földi, légi vagy földi és légi érdekelt fél egyidejű részvétele szükséges a működés előnyösebbé tételéhez.

Nem említik az összehangolt fellépés szükségességét sem.

Jövőkép a légiforgalmi irányítók számára. Eddig ennyivel segítettetek / Your contributions so far:

Következésképpen a rendelet távollátást nevezzük megfogalmazása lehetővé tenné, hogy bármely alapvető és kellő fejlettségi szintű funkció felvehető legyen a közös projektbe. Az AF 1 és az AF 2 egyes összetevői azonban például a teljesítményalapú navigáció a nagy forgalmú közelkörzeti légterekben, illetve a repülőtéri biztonsági hálók helyi jellegűek, az adott repülőterekre alkalmazandóak, és akkor is előnyösen tudnak hatni a teljesítményre, ha helyileg, másoktól függetlenül alkalmazzák őket.

Az uniós finanszírozás nagyrészt szükségtelen volt 34 Ebben a szakaszban azt vizsgáltuk meg, hogy a kísérleti közös projekt keretében nyújtott uniós finanszírozás az ATM korszerűsítésére irányuló projektek üzembe helyezéséhez a leginkább rászoruló kedvezményezetteket célozta-e meg.

Áttekintettük, hogy a projektfinanszírozásra vonatkozóan a Bizottság eredetileg mit terjesztett elő, hogy ez a gyakorlatban valóban fennállt-e, és hogy milyen hatást gyakorolt az érdekelt felek beruházási döntéseire.

Rosszabb esetben csak 2029-ben állhat vissza a légiforgalom

Azt jeleníti meg, hogy a kedvezményezett milyen mértékben hajtotta volna végre a beruházást uniós pénzügyi támogatás hiányában is. A támogatás ilyen esetekben történő odaítélése az uniós költségvetés nem hatékony felhasználását jelenti, mivel a beruházás megvalósításához nem szükséges.

Uniós támogatás lehet például szükséges, ha egy innovatív beruházáshoz nehéz tőkét bevonni, vagy ha a beruházás költségei nem térülnek meg teljesen, pl. Az ajánlatkérő szerv tájékozódhat a kedvezményezett pénzügyi helyzetéről, valamint a beruházás költségeiről és várható hasznáról, és ennek révén értékelheti, hogy a projekt valóban csak a támogatás révén lehet-e életképes.

Nem tartották be a finanszírozás eredeti értelmét 35 Az üzembe helyezéshez nyújtott uniós finanszírozásnak arra kellene korlátozódnia, ami a következőkhöz szükséges: a transzeurópai hálózatokba történő beruházások felgyorsítása; közös érdekű projektek lehetővé tétele; olyan európai hozzáadott értéket teremtő és jelentős társadalmi előnyökkel járó projektek, amelyek nem részesülnek megfelelő piaci finanszírozásban Ezenkívül csak olyan helyzeteket kellene enyhítenie, ahol a beruházás az egyes érdekelt felek számára nagyobb költséggel, mint amekkora haszonnal jár A légi érdekelt felek beruházásainak késedelme súlyosan veszélyeztetné az ATM korszerűsítését.

Ez a SESAR Közös Vállalkozásnak a főtervben előirányzott lehetséges technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos elemzéséből következett: mint kiderült, túlnyomórészt a földi érdekelt felek területén mutatkoztak a megvalósításra valóban készen álló és egyidejű bevezetést igénylő fejlesztések. Így aztán ennek a pénzügyi keretösszegnek a teljes felhasználása azt jelentette volna, hogy az azokra is irányult, akiknek jóval kisebbek voltak az igényei A kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése hibás volt 40 Az uniós rendeletek 29 előírják, hogy a közös projektekhez költség-haszon elemzésnek kell járulnia.

Ennek az elemzésnek többek között meg kell határoznia az operatív érdekelt felek egyes kategóriáira gyakorolt lehetséges pozitív vagy negatív hatásokat, és az elemzést fel kell jövőkép a légiforgalmi irányítók számára az egyes projekteknek nyújtott esetleges CEF pénzügyi támogatás modulálására.

Áttekintettük ennek az elemzésnek az alapfeltevéseit és általános eredményeit. Az elemzés a és közötti időszakot öleli fel, és összesített pozitív eredménye nettó 2,4 milliárd euró, ami egyenlőtlenül oszlik meg az érdekelt felek között: a kísérleti közös projekt fő kedvezményezettjei várhatóan a légtérfelhasználók lesznek, noha nekik csak viszonylag kis értékű beruházásokat 0,6 milliárd euró kell végrehajtaniuk.

mit jelent önmagában a látás

Az elemzés arra is rámutat, hogy a 6 funkcióból származó hozzájárulások igen különbözőek lásd: 3. Ez nem helytálló, mivel a díjszámítási rendszerről szóló rendelettel összhangban a léginavigációs szolgáltatók a beruházásaik költségeit visszanyerhetik a légtérfelhasználóktól.

A jövőkép a légiforgalmi irányítók számára lehetővé teszi, hogy a léginavigációs szolgáltatók az ilyen beruházásaik után díjat számítsanak fel a felhasználóknak, különösen ha e beruházások összhangban vannak az ATM-főtervvel, és ha azokat olyan közös projektek révén hajtják végre, mint például a közös kísérleti projekt Ennek ellenpárja az, hogy mivel a légtérfelhasználóknak fizetniük kell ugyanezen beruházásokért, a hasznuk túl van becsülve.

Hasonló következtetés vonható le a többi földi érintett vonatkozásában is, noha az átviteli mechanizmusok eltérőek.

Jövőkép a légiforgalmi irányítók számára Tartalom Ajánlott állások Emelkedés a föld fölé — egy hivatás, amit soha nem lehet megunni A repülés mindig különös izgalommal tölti el az embert.

Ez a helyzet hátrányosan érinti a költség-haszon elemzés használhatóságát, mind az érdekelt felek befektetési döntéseit vezérlő szempontokat illetően, mind pedig az e döntéseket támogató uniós finanszírozás szükségességének és hozzáadott értékének felmérése tekintetében.

A vizsgált projektek többségéhez nem volt szükség uniós finanszírozásra 44 Megvizsgáltuk, hogy az uniós finanszírozás révén összhangba került-e az érdekelt felek magatartása az ATM korszerűsítésére irányuló uniós politikai szándékkal, különösen abban az értelemben, hogy azok az ATM-főtervvel, elsősorban a kísérleti közös projekttel összhangban álló beruházási döntéseket hoztak-e.

A kísérleti közös projekttel kapcsolatos 14 kiválasztott projektből 9 esetében már a rendelet bevezetése előtt döntés született, sőt a projekt el is indult. Ezenkívül az ellenőrzésre kiválasztott összesen 17 projektből 13 esetében a társfinanszírozást odaítélő határozat meghozatala előtt született döntés.

Megállapítjuk továbbá, hogy a Ez potenciális kettős finanszírozást eredményez, mivel annak ellenére, hogy a léginavigációs szolgáltatók beruházásainak költsége teljes mértékben megtérül a légtérfelhasználók által megegyezés szerint befizetett navigációs díjak révén, ezután a szolgáltatók még uniós támogatásban is részesülnek, amely bevételkiegészítésként további kompenzációt jelent ugyanezen beruházásokért.

Ezt a levonást a léginavigációs szolgáltatók azonban még nem alkalmazzák egységesen: az ellenőrzés során vizsgált minta öt eleme közül csak egynél kerül sor a támogatás fokozatos levonására. Ráadásul a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése szerint a légtérfelhasználók már most a kísérleti közös projekt megvalósításának az egyedüli haszonélvezői, amennyiben az ATM-rendszer jobban működik.

Indokolatlan ezt az előnyt pénzügyi ellentételezéssel, vagyis a navigációs díjaknak az uniós költségvetés fedezte csökkentésével tetézni, különösen azért, mert ez attól függetlenül történik, hogy a légtérfelhasználók milyen mértékben felelnek meg a kísérleti közös projekt előírásainak.

A végrehajtási hiányosságok tovább csökkentik az uniós finanszírozás eredményességét 49 Ebben a szakaszban azt vizsgáltuk, hogy az uniós finanszírozás kezelésének módja biztosította-e az uniós források megfelelő felhasználását. Áttekintettük az INEA által és között indított pályázati felhívásokat és a Bizottság által vezetett kiválasztási eljárást. Értékeltük, hogy a pályázati felhívások egyértelmű prioritásokat határoztak-e meg, a pályázatokat úgy csoportosították-e, hogy a koordináció a legnagyobb mértékben biztosított legyen a beruházások között, és hogy a folyamat mentes volt-e az esetleges összeférhetetlenségektől.

Az uniós finanszírozás nem megfelelő prioritások mentén történt 50 Megállapítottuk, hogy a prioritások nem voltak megfelelőek: Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Emellett a felhívásokat úgy indították el, hogy nem hagytak jóvá üzemeltetési programot, pedig ez utóbbi írja le részletesen, hogy mire van szükség a kísérleti közös projekt végrehajtásához.

A konkrét prioritások kijelölése hiányában az uniós finanszírozást a gyakorlatban azon nagy ATM-rendszermegújítási projektekhez irányították, amelyekre nézve már beütemezték a beruházást, és készen álltak a végrehajtásra.

hogyan lehet egy látással javítani a látást

A pályázati felhívások tól kezdődően jövőkép a légiforgalmi irányítók számára már határoznak meg konkrét prioritásokat, ám egyes prioritások megállapíthatóan a kísérleti közös projekt hatókörén kívül eső elemekre vonatkoztak A és közötti pályázati felhívások keretében az e kategóriába tartozó projektek mintegy millió euró összegű támogatást kaptak.

Mivel a közös projekt kapcsán nincs előírva az összehangolt fellépés, az e kategóriába tartozó projekteknek nyújtott uniós támogatás kevéssé képes csökkenteni a széttagoltságot. Az, hogy az első két évben ez volt a helyzet, annál is súlyosabb, mivel a finanszírozásból ezen időszak alatt ítélték oda a legnagyobb összegeket, vagyis elmondható, hogy a forrásokat nem a kísérleti közös projekt szempontjából legmeghatározóbb beruházásokra irányították.

Betűméret Aa Aa Legjobb esetben ben érheti el a nemzetközi légiközlekedés a világjárvány előtti szintet. Ha nem minden alakul jól, akkor akár ig is elhúzódhat az iparág válsága. Az optimista forgatókönyv szerint ha széleskörben beoltják az embereket, és feloldják az utazási korlátozásokat, akkor már nyarán várható némi fellendülés. Az európai légiforgalmi irányító szervezet, az Eurocontrol előrejelzése szerint a nyári hónapokban fellendülhet a rokonokat és a barátokat látogató utasok száma, de őszre újra elcsendesednek a repterek. Az Eurocontrol előrejelzése egy rövid videón Az Eurocontrol szerint azonban nem ez a legvalószínűbb jövőkép.

A pályázatok csoportokba rendezése nem jövőkép a légiforgalmi irányítók számára jót a projektek eredményes szinkronizálásának és a pályázatok megfelelő értékelésének 53 Az uniós finanszírozás célja a végrehajtási projektek és a kapcsolódó beruházások hatékony szinkronizálásának és átfogó összehangolásának támogatása az üzemeltetésirányító által kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott üzemeltetési programmal összhangban lásd: 5.

A kísérleti közös projekthez kapcsolódó projektek értékelése során fel kell mérni a szinkronizálás szükségességét, a hálózat teljesítményének potenciális javulását és azt, hogy mennyiben orvosolják az üzemeltetési programhoz viszonyított tényleges hiányosságokat. A program a következő négy szintre épül: az ATM-funkciók 1.

Az üzemeltetésirányító által a 3. Az üzemeltetési programmal kapcsolatos további részleteket az I. A közös projektek pályázóinak egyeztetniük kell pályázatukat az üzemeltetésirányítóval, akinek ellenőriznie kell, hogy azok mennyiben relevánsak a közös projekt szempontjából.

látás és öröklődés

A gyakorlatban az üzemeltetésirányító egyéni projektpályázatokat kap, azokat csoportokba rendezi és csoportos pályázatokat nyújt be az INEA-nak.

Az egyes projektek klaszterekbe történő rendezését inkább olyan adminisztratív megfontolások mozgatták, mint az időzítés a kezdés és a befejezés tervezett időpontjavalamint a kohéziós és nem kohéziós országok finanszírozási aránya.

Ez is alátámasztja azt, hogy az uniós forrásokat általában véve nem arra használják fel, hogy szükség esetén elősegítsék az összehangolt fellépést. A kísérleti közös projekt keretében egyes olyan operatív eljárásokat, amelyek elvileg hasznát látnák az összehangolt alkalmazásnak, az érintett érdekelt felek mégis külön hajtották végre.

Erre példa az AF 3 szabad útvonalú légtér megvalósítása, amely elvben mind a léginavigációs szolgáltatók, mind a légtérfelhasználók összehangolt fellépését igényli.

  1. Innovációs miniszter az RLSZ gálán: pilóták, szerelők, irányítók kellenek … Jövőkép a légiforgalmi irányítók számára Tartalom A fokos, 3 dimenziós szimulátor a HC tornyos légiforgalmi irányítóinak képzése mellett lehetőséget biztosít a Magyar Honvédség irányítói szakállományának felkészítésére, jártasságának fenntartására, speciális repülésirányítói eljárások pl.
  2. Szepessy Kornél vezérigazgató interjúnkban arról is beszélt, hogy a légi forgalmi szolgáltatóknak már most el kell kezdeni a felkészülést, ha lépést akarnak tartani a hihetetlen tempóban fejlődő drónpiaccal.
  3. „Ragadozóként kell részt vennünk a konszolidációban, nem áldozatként” – NAVIGÁTORVILÁG
  4. A menedzsment mindent megtesz, hogy továbbra is az egyik leglátványosabban fejlődő európai légi navigációs szolgáltató legyen a vállalat, és nyertesként kerüljön ki az ágazatban egyre nagyobb sebességre kapcsoló konszolidációs folyamatból.
  5. Jövőkép a légiforgalmi irányítók számára Beugró Plusz - Zsebszöveg - Légiforgalmi irányító és a pilóta 8x08 a krónikus kötőhártya-gyulladás befolyásolja a látást Innovációs miniszter az RLSZ gálán: pilóták, szerelők, irányítók kellenek … Emelkedés a föld fölé — egy hivatás, amit soha nem lehet megunni mosolykilometer.

Ellenőrzésünk azonban feltárta, hogy az érdekelt felek ezt a funkciót különálló klaszterekben, különböző időkeretekkel hajtják végre, ami hatékonysági problémákat eredményez és hosszadalmasabb végrehajtási időszakokhoz vezet. Megállapítottuk, hogy noha megfelelnek az INEA sablonjainak, egyes döntő fontosságú információkat tömörített formában mutatnak be.

„Ragadozóként kell részt vennünk a konszolidációban, nem áldozatként”

Az INEA emiatt nem tudta alaposan megvizsgálni a pályázatok relevanciáját és hatását: A mintába felvett valamennyi léginavigációs szolgáltató olyan projekteket nyújtott be, amelyek a kérelmek szerint a kísérleti közös projekt egy konkrét funkcióját érintik, valójában azonban az egész ATM-rendszerük megújítását célozzák.

Az INEA-nak nyújtott információk alapján azonban nem állapítható meg megfelelően, hogy a kísérleti közös projekt Lasik rövidlátás funkciójához mekkora költség kapcsolódik. Az INEA pályázati felhívásai által előírt költséghatékonyság-elemzéseket csoportosítva, nem pedig egyéni projektjavaslatonként nyújtják be, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az INEA számára, hogy felmérje, mennyire illeszkedik az adott projekt a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzéséhez.

Ezen túlmenően ellenőrzésünk során általában véve alacsony költséghatékonyság-elemzési pontszámokat találtunk: ez arra vall, hogy azon projekteknél, amelyekhez az uniós társfinanszírozást igényelték, a költség-haszon arány lényegesen rosszabb volt, mint a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése esetében.

Jövőkép a légiforgalmi irányítók számára

Több ből 8 olyan esetet találtunk, ahol a projektek tartalma vagy részben, vagy teljesen a kísérleti közös projekt hatókörén kívül esett. Két esetben a finanszírozott projektek a repülési adatcsere bevezetésének támogatására igényeltek forrásokat, ez a funkció azonban még nem állt bevezetés előtt.

A projektek csoportosítására adminisztratív okokból került sor, nem pedig az operatív összehangolást célzó, több érdekelt felet tömörítő csoportosulások létrehozása céljából.

a tachycardia befolyásolja a látást

A javaslatok megfelelő értékelését emellett a klaszterek mérete, heterogén jellege és azokon belül az átláthatóság hiánya akadályozza. Az összeférhetetlenség kockázatát nem sikerül kellőképpen enyhíteni 58 Az uniós költségvetési rendelet értelmében a költségvetés végrehajtásában és irányításában, ellenőrzésében vagy kontrolljában érintett pénzügyi szereplők és egyéb személyek nem járhatnak el oly módon, hogy saját érdekeik ütközzenek az Unió érdekeivel Emellett a közös projektek meghatározásáról szóló rendelet az üzemeltetésirányító felelősségi körébe rendeli a hatékony kockázat- és érdekellentét-kezelés biztosítását A gyakorlatban az üzemeltetésirányító a pályázatok előkészítését is támogatja, majd összeállítja a csoportos pályázatokat, és benyújtja azokat az INEA-nak finanszírozás céljából.

Meglátásunk szerint ez a keret potenciális összeférhetetlenséget teremt az uniós finanszírozás elosztása tekintetében.