Rockol - sezioni principali

Milyen látomásod van. Milyen egy látomás?

Kérdező: 1. Bizonyos 'látomásokról' kérdezem a HANG-ot. HANG: 1. Csak annak az életformának van jótékony hatása a jó szándékú emberekre, amely életforma békét, nyugalmat, megelégedettséget sugároz! Voltak boldogító látomásaim. Vágyom ilyenek után!

küszöb tábla a látáshoz a látásjavító tabletták listája

HANG: 3. Isten mindig gondoskodik arról, hogy gyermekei erejükön felüli nehézségekbe ne jussanak.

a látáshoz való jog karitatív alapítvány látásélesség felnőtteknél

Mindenkor úgy van, hogy vagy növeli erőtöket, vagy csökkenti terheteket. De ezt is csak akkor tudjátok érzékelni, ha vállaljátok az Általam felkínált gondolkodás-átalítást!

károsodott perifériás látás az egyik szemben hogyan kezelik a látást, ha plusz

Boldogságod kulcsa tehát ez: El kell hinned, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik! A hitből élés tehát feltétlen feltétele annak a boldogságnak, amelynek másik neve a minden jó szándékú ember által elérhető szívbéke!

  • Nekem tegnap este volt megint ilyen, csak kicsit durvább, mint szokott.
  • Hogyan kezeljük a rövidlátást műtéttel
  • Hogyan lehet javítani a látást 0 8-ig

Azok a látomások, amelyekben részesültél, azért történtek, hogy az Istenbe, az örök életbe vetett hitedet erősítsék benned. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek János: 20;29!

Csodálatos kegyelmekben, látomásokban, és lelki harcokban kellett részt vennem. A kapott kegyelmek, látomások, lelki harcok azt akarták elérni benned, hogy szerényebb légy, és a szolgáló szeretetet útján ne várj elismerésekre.

ha a látás plusz egy szem rövidlátás és atlétika

Elégedj meg azzal, milyen látomásod van Isten ismer, és szeret téged! HANG: Látomásod azt akarta érzékeltetni veled, hogy van egy olyan hatalmas világ, ahol figyelnek rátok, és tudnak rólatok. Látomásod nem félelmet akart kelteni benned, hanem a hitedet akarja mélyíteni. Hinned kell abban, hogy a körülötted lévő világ szinte eltörpül amellett a világ mellett, amely a te igazi otthonod.

Hinned kell abban, hogy a földi élet mulandó világa sem neked, sem másnak nem tudja megadni azt a szívbékét, boldogságot, amelyre teremtett benneteket a Teremtő! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus nem azért jöttem közétek, hogy féljetek a haláltól, hanem azért, hogy naponta készüljetek arra a Velem való színről színre történő találkozásra, amelyet senki el nem kerülhet. Nem a félelem lelkét küldtem el nektek, hanem a bizalom, a szeretet és béke lelkét, mert az Én hatalmas világom a te, a ti igazi otthonotok!

Látomásod tehát milyen látomásod van kell, hogy legyen számodra, amelyből mindig erőt tudsz meríteni ahhoz, hogy a mulandóság ne keserítse el szívedet. Kell, hogy olyan reményből tudj élni, amely mindenkor örömforrás is benned! Mi az értelme, mi a célja annak, hogy valaki szinte mindennap látomásokat kap, de magyarázatot nem kap hozzá? HANG: Valamikor a teológián tanultad, hogy az érzékelhető, megtapasztalható világ eseményei, jelei alkalmasak arra, hogy a láthatatlan, földi érzékeitekkel meg nem tapasztalható világról némi ismeretet adjanak.

A földi életben szemeitek arra valók, hogy tájékozódni tudjatok a látható világ valóságaiban, 2. Pon­tosan erről van szó az általad milyen látomásod van esetben is, csupán egy magasabb szinten, egy másik, egy szellemi dimenzióra vonatkozóan.

Annak, akit említesz, hogy naponta kap látomásokat, meg kell tanulnia, hogy látomásaiból erőt, bátorítást és eligazítást kapjon arra nézve, hogy akik őt felkeresik, akár mint mesterek, akár mint beavatottak, akár mint gyógyulni vágyók, ne tudják félrevinni, ne tudják elcsábítani az anyagi világ kísértései által.

Meg kell tanulnia azt, hogy tudjon határozottan ellent mondani minden hiúsági képzelgésnek, és milyen látomásod van öndicséretet, öndicsőítést erősítő hízelgésnek. Vagyis, meg kell tanulnia, hogy szavaival ne arra tegye a hangsúlyt, ami vele történt, hanem arra, ami másokat lelkileg épít, buzdít, vigasztal.

Ha e milyen látomásod van világos előtte, akkor látomásaira természetesen nemcsak szabad, de kell is hivatkoznia.

  • Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () - Dániel próféta könyve - Dán 2,
  • De a halálból nincs visszaút, Tedd le!
  • √ Tedd Le (Testo) di L.L. Junior tratto da Falak - Testi / lyrics su motelfapuma.hu
  • Árnyékdiagram a látáshoz
  • Gyakorlatok a látás helyreállításához a Bates módszer

De az ilyen hivatkozás csak eszköz lehet. A cél a másik ember lelki fejlődése! Meg kell tehát tanulnia azt, hogy látomásaira hivatkozva, azoknak, akik vagy nagyon bizonytalanok, vagy egyáltalán nem tudják elfogadni a szellemvilág létezését, az érdeklődését felébressze ebbe az irányba.

Látomásaiból erőt kell merítenie ahhoz, hogy a hozzá gyógyulni, vigasztalódni, erősödni érkező embereket döntésre szólítsa milyen látomásod van, arra, hogy az igazság hangoztatása helyett, - tehát, hogy kinek, miben van igaza, - az irgalomra, a megbocsátásra, az Isten- és emberszeretet főparancsára hívja fel figyelmüket. Aki sokat kap, attól sokat követelnek Lukács 12;48! Senki nem kap semmit öncélúan! Mindenki azért kap égi ajándékokat, hogy mások lelki üdvéért fáradozzon általuk!

Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy mit kaptatok, hanem arra, hogy miért kaptátok azt, amit kaptatok! Ne csak azt szemléljétek, amitek van, hanem fáradozzatok azon, hogy amitek van, az másokért legyen!

Ha látnátok, hogy hányan vannak, akik nem kevés időt használnak fel arra, hogy pénzüket számolják, mulandó értékeiket jegyezgessék, ahelyett, hogy ezek felhasználásával mások lelki javán fáradoznának! Kétségtelen, hogy Nekem volt a legtöbb mindenből, ami igazi érték. Az is kétségtelen, hogy erről beszéltem, erről tanúságot is tettem Máté 11; De az is kétségtelen, hogy mindezt nem magamért, hanem értetek tettem János 14;17!

hogyan lehet felismerni a hamis rövidlátást milyen vizsgálatokat kell elvégezni pancreatitis gyanúja esetén

Kedves Barátom! Amit eddig neked adtam, azt nem azért adtam, hogy gazdagodj, hanem azért, hogy gazdagíts! Ha mások lelki gazdagítására teszed a hangsúlyt, akkor természetesen meg fogod tapasztalni és örömmel fog eltölteni az is, hogy te Általam, Velem és Bennem mennyire gazdag vagy!

Látomásaimról kérek véleményt. Minden látomás annyit ér, amennyi és amilyen gyümölcsöt terem. A jó fának jó, a rossz fának rossz a gyümölcse. A jó gyümölcs nem más, mint boldog, kiegyensúlyozott élet a szeretetben. A különböző színes látomásaim mit jelentenek? A tudatod és tudatalattid között fellazult gát hatására olyan hangulati elemek vették át a különböző képek, színek irányítását, amelyek az említett tanfolyam elvégzésének pozitív értékelését igazolták!

Egy látomásról kérdezem a HANG-ot. A fát gyümölcséről lehet megismerni, és nem az árnyékáról. Ha egy látomás, legyen az akármilyen fájdalmas is, Hozzám hoz közelebb, akkor annak a forrása Én vagyok.

Ő azt tudatta Nebukadneccar királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt: 29Te, ó, király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok Kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is.

Kivitelezői lehetnek angyalok, szentek, emberek, sőt még maga az ördög is, mivel az Istent szeretőknek minden a javára válik. Egyszer egy nagy villámlást láttam, s benne egy csontvázat.

Látomásom volt - Index Fórum

Hogyan kell érteni? HANG: 2. Látomásodnak nincs jelentősége. Csak azzal a látomással érdemes foglalkozni, amely nem hagy bennetek értetlenséget, bizonytalanságot, ami közelebb hoz Hozzám. Ha nem tudod 'kiimádkozni', hogy mit akar veled közölni a látomás, akkor nem Tőlem van. Én arra milyen látomásod van, hogy tisztánlátásra juttassalak milyen látomásod van, nem arra, hogy összezavarjak, elbizonytalanítsak.

Több álomról és látomásról kérek véleményt. Álmaid és milyen látomásod van annyi pozitív elemet tartalmaznak, hogy azok nem is jöhetnek mástól, csak Tőlem, Édesanyámtól, az angyaloktól.

Minden jónak Én vagyok a forrása. Mindaz, ami átmelegíti benső világodat, az az Én áldásomat hordozza. Két dologra azonban fel kell hívnom figyelmedet. Az egyik az, hogy minden látomás, minden lelki élmény a következményeiben, a gyümölcseiben elárulja a forrást, tehát azt, hogy honnan, kitől származik. A másik pedig, amit nagyon fontos megjegyezned, az, hogy a Szentlélek elsősorban a REND lelke, és nem a rendkívüliségek lelke.

A rendkívüliségek mindig magukban hordják azt a veszélyt, hogy csökkentik az alázatot, és elterelik a figyelmet a jelen megszenteléséről, tehát a szolgáló szeretet mindenapi áldozatának felvállalásáról. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez? Mit jelent a látomás a temetőben? Három álom üzenetét segítsd megfejtenem. Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba.

Gondolj csak a közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. A látomásoknál - és részben az álmoknál is - a döntő nem a for­mális mon-danivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz köze-lebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor, vagy Pál meg-hívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyam gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.

Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás, illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond. Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek megkülön-böztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, amikor nagy-hatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó.

Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy alapvető információk a látástábláról érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését. Gyermekeim látomásáról, temetői látomásról 3. Három álomról HANG: 3.

Akkor pár hónapja jelent meg AJ. Christian könyve, a "Mit keresett Isten a nappalimban". Kiolvastam, nagyon megfogott, a végén egész egyszerűen sírtam.

A te temetői látomásod, álmaid, a szimbólumok nyelvén küldenek üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben, amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!

Milyen egy látomás? ( kérdés)

Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét. Szeretném, ha hiszékenység helyett hitből élő lennél! Több látomásom volt, de bizonytalan vagyok. Amennyire rajtad áll, ne gabalyodj bele 'látomásaidba'!

mi a pythonok látomása asztigmatizmus látásnormája

A naponta elvégzendő feladataidba 'gabalyodj' bele! Ezekért vagy felelős! Minden Istentől jövő látomás erősíti a szívbékét, tehát sugároz valamit a 'hazataláltság' öröméből. Igen, mert minden Istentől jövő látomás, sugallat, azt eredményezi, hogy Isten otthont talált magának benned, és te otthont találtál Istenben. Azok a látomások, sugallatok, amelyek nem ezt eredményezik, nem Istentől jönnek, tehát kísértések, amelyekkel nem kell foglalkoznod!

Legalábbis, amennyire képes vagy rá, ne foglalkozz velük! Néha úgy érzem, 'látásom' van.

Milyen egy látomás?

A szellemi látás valójában mindig egy kivetítés. Van, aki jobban, van, aki kevésbé alkalmas arra, hogy szellemi látása legyen. De többé-kevésbé mindenki rendelkezik ezzel a képességgel.